Курсове

Курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия за кандидати за водачи на МПС - ЗАПИСВАНЕ
Курс по първа помощ на работното място за фирми, ведомства и предприятия
Първа помощ за родители, учители и детегледачи на деца до 8г. възраст
Нов смесен тип обучение - дистанционно електронно + присъствено за 3 учебни часа.
Нов смесен тип обучение - дистанционно + присъствено за 3 учебни часа. САМО В НУЛЦ-ЛОЗЕН.
Дистанционен курс по първа помощ на работното място за фирми, ведомства и предприятия.