Детайли за курс

Курс по първа помощ на работното място

Свържете се със съответния Областен съвет на БЧК / http://www.redcross.bg/faq/firstaid7/ или НУЛЦ-Лозен / http://www.redcrosstrainingcentre.org/, за да договорите дата, численост на групата от курсисти и място на курса.