Детайли за курс

Курс по първа помощ за родители, учители и детегледачи

Свържете се със съответния Областен съвет на БЧК /http://www.redcross.bg/faq/firstaid7/ или НУЛЦ-Лозен /http://www.redcrosstrainingcentre.org/, за да планирате дата, място и численост на групата от курсисти.