Детайли за курс

ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Свържете се със съответния Областен съвет на БЧК / http://www.redcross.bg/faq/firstaid7/ или НУЛЦ-Лозен / http://www.redcrosstrainingcentre.org/, за да договорите дата, численост на групата от курсисти и място на курса. Наш служител ще насрочи дати в електронната система.

Настоящият дистанционен теоретичен курс обхваща най-важните познания за оказване на първа помощ на пострадали на работното място. За получаване на удостоверение е необходимо да се премине и практическо обучение за 3 учебни часа в кабинет на БЧК, преди което трябва да се положи входящ теоретичен тест на хартия. Необходимо е дистанционният курс да бъде успешно преминат заедно с финалният тест до 24 часа преди избраната дата за практическо обучение. Записвайки дата в системата, следва да имате пред вид, че това е датата за явяването Ви за практически упражнения. Теоретичната подготовка, заедно с всички тестове трябва да бъде премината до 24ч. преди датата на явяване на практическа подготовка. В противен случай вашето записване ще бъде невалидно и се налага да изберете нова дата за явяване на теоретична подготовка.

Записването в платформата става като се регистрирате с Вашите лични данни, изберете от менюто "Курсове по Първа помощ" и "ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО". След това избирате желаната локация и кабинет. 

Обучението е разделено в 5 модула, като всеки модул се отключва като минете през предходния . 24 часа преди явяването Ви за практическо обучение трябва да сте положили финалния тест, което Ви дава право да участвате в него.

След записването Ви в системата ще получите е-мейл, на който трябва задължително да потвърдите акаунта си! Може този е-мейл да попадне в папка СПАМ!

ВХОД В СИСТЕМАТА С ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ