Детайли за курс

ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Настоящият дистанционен теоретичен курс обхваща най-важните познания за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП. За получаване на удостоверение за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС е необходимо да се премине и практическо обучение за 3 учебни часа в кабинет на БЧК, преди което трябва да се положи входящ теоретичен тест на хартия. Необходимо е дистанционният курс да бъде успешно преминат заедно с тестовете на всеки модул, както и финалният тест до 24 часа преди избраната дата за практическо обучение. Записвайки дата в системата, следва да имате пред вид, че това е датата за явяването Ви в кабинет на БЧК за практически упражнения. Теоретичната подготовка, заедно с всички тестове трябва да бъде премината до 24ч. преди датата на явяване на практическа подготовка. В противен случай вашето записване ще бъде невалидно и се налага да изберете нова дата за явяване на теоретична подготовка.

Записването в платформата става като се регистрирате с Вашите лични данни, изберете от менюто "Курсове по Първа помощ" и "ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ". След това избирате желаната локация и кабинет. 

Цената на курсовете  е идентична с тази на присъствената форма на обучение. Начините за заплащане са също 3 - през виртуален POS терминал, на място преди практическото упражнение или по банков път, като донесете разпечатка или копие от платежно нареждане.

Обучението е разделено в 4 модула, като всеки модул се отключва като минете през предходния и положите малък тест. 24 часа преди явяването Ви за практическо обучение трябва да сте положили и финалния тест, което Ви дава право да участвате в него.

ВИДЕОКЛИП КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

При въпроси и проблеми със записването можете да се обръщате към нас на p.penchev@redcross.bg.

След записването Ви в системата ще получите е-мейл, на който трябва задължително да потвърдите акаунта си! Може този е-мейл да попадне в папка СПАМ!

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА ИЛИ ВЛИЗАНЕ В ПЛАТФОРМАТА